Επισκόπηση του προγράμματος

Οι επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας παρέχουν χρηματοδότηση σε 16 χώρες της ΕΕ στην κεντρική και νότια Ευρώπη. Υπάρχουν 32 περιοχές του προγράμματος σε διάφορους τομείς που κυμαίνονται από την προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής,  στην κοινωνία των πολιτών και την έρευνα.