Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ - EEA Grants

O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2009-2014 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ, EEA Grants) αποτελεί την οικονομική συμβολή των τριών Δοτριών Χωρών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών του ΕΟΧ και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τις δικαιούχες χώρες. Συγκεκριμένα, ο XM ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, συνεισφέρει συνολική χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους 993 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 86 προγραμμάτων σε 16 ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία.

Το ποσό που έχει δεσμευτεί για την Ελλάδα είναι ύψους 63.4 εκατ. ευρώ και οι τομείς προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί είναι, η Προστασία και Διαχείριση του Περιβάλλοντος, η Κλιματική Αλλαγή και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Κοινωνία των Πολιτών, η Ανθρώπινη και Κοινωνική Ανάπτυξη και η Ακαδημαϊκή Έρευνα. 

distribution of funds