Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ειδών Υπόδησης για τις Κινητές Μονάδες Α΄και Β΄, ΧΜ-ΕΟΧ

Image news  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών Υπόδησης των Κινητών Μονάδων Α΄ και Β΄ της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης, Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (pdf)